KOCAV SEMİNERLERİNİN AMACI VE ESASLARI

KOCAV Seminerleri 1996 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştirilen kurumsallaşmış bir eğitim faaliyetidir.

Yarının dünyasında kendi kimliğimiz ve inanç değerlerimizle var olmanın asgari şartları olarak kabul ettiğimiz vasıfları gençlerimize kazandırmak seminerlerin ana hedefidir. Bu çerçevede seminerler genç nesillerin hayata bilim zihniyeti ile yaklaşmalarını sağlamayı; bugünün ve yarının Türkiye’si ve yakalamalarını ve çözüm üretebilmelerini sağlayacak bilgi, birikim, yöntem ile donatmayı; bilimsel ve kişisel beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır.

KOCAV Seminerleri Giriş, Gelişme ve İhtisas olmak üzere üç aşama halinde planlanmış ve her aşama da ikiye ayrılmıştır.  Bunlardan Giriş I,  Gelişme I ve İhtisas I “Güz Dönemi”nde, Giriş II, Gelişme II ve İhtisas II ise “Bahar Dönemi”nde yapılmaktadır. Giriş ve Gelişme kademelerinde seminerler “Temel Seminerler”, “Sanat Seminerleri” ve “Kişisel Gelişim Seminerleri” olmak üzere üç gruptan oluşmaktadır. İhtisas kademesinde ise öğrencilere bilimsel çalışmalara temel olması maksadı ile “Metodolji” bilgisi verilmektedir.

Giriş Seminerleri’nde iki ana amaç hedeflenmiştir. Birincisi, konuları ana hatları ile incelemek, tanıtmak, konuların özelliklerini vurgulamak; seminerlere katılanları, kendileri ile işlenen konular arasında ilişki kurmalarını ve ilgi uyandırılmasını sağlamaktır. İkinci hedef ise, farklı branşlarda öğrenim gören öğrencilere ortak bir kültürel alt yapı sağlamak, temek ve güncel konulara ilmî ve disiplinli bir bakış açısı kazandırmak; Türkiye’nin meselelerini kavramlarını, sağlıklı tespit ve teşhislerde bulunabilmelerini, çözümler üretebilmelerine katkıda bulunacak birikimi edinmelerine yardımcı olmaktır.

Gelişme Seminerleri ile ise, Giriş Seminerleri’nde edinilen bilgilerin zenginleştirilmesi, öğrencinin merakının ve araştırma arzusunun arttırılması, ilgisinin bazı alanlarda yoğunlaştırılması hedeflenmiştir. Gelişme Seminerleri İhtisas çalışmalarına geçişin son basamağıdır.

Giriş ve Gelişme Seminerleri, yukarıda zikredilen amaçları gerçekleştirecek şekilde programlanmış ve kendi içinde I ve II olmak üzere iki kademeye ayrılmıştır. Prensip olarak öğrencilerimiz KOCAV Seminerleri’ne Giriş I kademesinden başlayıp, sırasıyla üst kademelere devam edecektir. Böylece, Giriş I kademesinden seminerlere başlayan bir öğrenci, Gelişme II Seminerleri’ni tamamladığında, KOCAV Seminerleri’nin “Genel kısmını tamamlamış olacak ve kendi alanına göre seçeceği İhtisas Seminerleri’ne devam edebilecektir.

Seminerlerin her bir kademesi 36 saatlik bir program üzerine bina edilmiş ve 8 hafta sürecek şekilde planlanmıştır. Seminerlerin Güz Dönemi 6 Ekim 2018 Cumartesi günü başlayacak ve 1 Aralık 2018 Cumartesi günü sona erecektir. Bahar Dönemi ise 2 Mart 2019 Cumartesi günü başlayacak 20 Nisan 2019 tarihinde sona erecektir. Seminerler saat 13.00’da başlayıp saat 16.45’te bitecek şekilde, günde 4 ders olarak 3 ayrı salonda yapılacaktır.

İhtisas Seminerleri’nde ise uzmanlaşma esas alınmıştır. Öğrencilerin ilgi sahalarına göre yapılandırılmış olan İhtisas Seminerleri’nde çalışmalar usta-çırak münasebeti içinde yapılacaktır. Konu, süre ve çalışmanın şekli hoca ile öğrenci tarafından belirlenecektir. İhtisas Seminerleri’ni tamamlayan öğrencilerimizin, konusunda ders verebilecek ve araştırma yapabilecek şekilde yetişmeleri hedeflenmiştir.

Bu maksatla; İhtisas çalışmalarına başlayan öğrenciler, ilmî, düşünme, analiz ve yorum gücünün kazandırılması ve geliştirilmesini amaçlayan metodoloji seminerlerine katılacaklardır. Bu seminerlerde bilim, bilim felsefesi ve araştırma metot ve teknikleri işlenecektir. Metodolojinin yanı sıra, İhtisas Seminerleri’nde Osmanlı Dönemi Türkçesi semineri de verilecektir.  

 

 

KOCAV SEMİNERLERİ 2018-2019 GÜZ DÖNEMİ