KOCAV 26.ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU A. HALÛK DURSUN

KOCAV Öğrenci Sempozyumunun 26.'sında konumuz; Vakfımız seminer hocalarından, Türk kültür hayatımıza son dönem bir çok katkıda bulunmuş ve 2019 yılında geçirdiği  elim bir trafik kazası sonrası ahirete irtihal eylemiş, Merhum Prof. Dr. A. Halûk Dursun.  

Dursun'un; yeni neslin tarihini, kültürünü bilerek ve değerlerimize sahip çıkarak bugünün gelişen dinamikleri ile harmanlaması ve bütünsel bir bakış açısına sahip olması, gereklerinden yola çıkarak hazırladığı projesi "Medeniyet Köprüsü; Beş Şehirli" çalışmasını masaya yatırıyoruz. Ekrem Hakkı Ayverdi, A. Süheyl Ünver, Fethi Gemuhluoğlu, Ali Fuat Başgil ve Mahir İz'den oluşan Beş Şehirli'yi ve beraberinde A. Halûk Dursun hocamızı anlayacak ve anlatmaya çalışacağız.

Salgın sebebiyle online yapılacak Öğrenci Sempozyumu,  eş zamanlı olarak 3 farklı oturumda, çevrim içi gerçekleştirecek ve 22 tebliğ sunulacaktır.  

Sempozyumun açılış tebliği ve kapanış değerlendirmelerini, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Azmi Özcan, kapanış ve değerlendirmelerini ise; Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemalettin Şahin tarafından yapılacaktır.  11 Aralık 2021 Cumartesi günü aşağıdaki program dahilinde saat 14.00 ‘da gerçekleştirilecek programa davetlimizsiniz.

 

AÇILIŞ               PROF. DR. AZMİ ÖZCAN                     14.00     KATILIM SINIRLAMASI SEBEBİYLE AÇILIŞ PROGRAMIMIZ ZOOM ODASINA ALINMIŞTIR

                                                                                                       BAĞLANTI ID : 968 5569 1240
                                                                                                       ŞİFRE             : 305219

1.OTURUM        HALUK DURSUN                                 14.45     https://meet.google.com/zyd-nvuz-poy

2.OTURUM        EKREM HAKKI AYVERDİ                    14.45     https://meet.google.com/xvv-oqtc-toa

3.OTURUM        SÜHEYL ÜNVER                                 14.45     https://meet.google.com/pav-hcow-dbc

4.OTURUM        FETHİ GEMUHLUOĞLU                     16.00     https://meet.google.com/qow-qdxc-bhw

5.OTURUM        ALİ FUAT BAŞGİL                                16.00     https://meet.google.com/afo-wmoz-pzk

6.OTURUM        MAHİR İZ                                             16.00     https://meet.google.com/ore-gsdo-doj

KAPANIŞ           PROF. DR. CEMALETTİN ŞAHİN        17.05     https://meet.google.com/bmq-tzbm-mdk

HALUK DURSUN BEŞ ŞEHİRLİ