Kitaplar

KOCAV’ın Dokuzuncu Kitabı  Dürr-i Manzûm

Vakıf Meclis ve Mütevelli Heyeti  Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümran Ay’ın ikinci kitabı Dürr-i Manzûm, KOCAV Yayınları tarafından yayımlandı.

Eser, hastalıkların belirtileri, tedavi şekilleri, çeşitli macun, şerbet ve şerbetlerin hazırlanışı hakkında zengin bilgiler içeren tıb konulu bir mesnevidir.  2000 yılında yüksek lisans tezi olarak tamamlanan eser, yayımlanması düşünüldüğünde şairin hayatı ve diğer eserleri, eserin muhtevası ve tespit edilen yeni bilgiler ilave edilmiştir. Ayrıca metin yeniden taranarak dizin ve sözlük genişletilmiştir.

Dürr-i Manzûm, KOCAV Yayınları’nın dokuzuncu eseridir. Kitabın Yayın Danışmanlığını Prof. Dr. Nihat Öztoprak üstlenmiştir.

Çalışma Üç Bölümden Oluşmaktadır

Çalışmanın birinci bölümünde şairin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilirken, biyografik çalışma yapılmadığı için teferruattan kaçınılmıştır. Bu bölümde şairin hayatı ve kimliği ile ilgili eldeki bilgiler ana hatlarıyla aktarıldıktan sonra, eserleri kendi arasında gruplanarak tanıtılmış, Nidâî’ye nisbet edilen eserler de bölümün sonuna ilave edilmiştir.

İkinci bölümde, metinle ilgili şekil ve muhteva hususiyetleri değerlendirilmiştir. Muhteva hususiyetleri anlatılırken özellikle devrin tıp anlayışı ilgili bilgiler verilmiştir. Nüsha tavsifleri, metni kurmada takip ettiğimiz usul ve transkripsiyon alfabesi gösterilerek bu bölüm tamamlanmıştır.

Üçüncü bölümde, karşılaştırılmalı metin ortaya konduktan sonra, 16. yüzyıl tıbbında dilimizde yaşayan bitki, ilaç, hastalık, organ ve uzuv isimlerinin yer aldığı bir sözlük hazırlanmış ve gruplandırılmış dizin çalışması ilave edilmiştir. Böylece o dönemin tababet terminolojisi de bir ölçüde ortaya konulmuştur. Eserin sonuna Dürr-i Manzûm’un el yazma nüshalarından Nuruosmaniye Kütüphanesi 3356 no’lu nüshası ilave edilmiştir.

 

 

 

 

 • Kültür Ocağında Bir Mütefekkir

  KOCAV’ın uzun yıllardan beri düzenlemekte olduğu Erol Güngör Anma Toplantıları’nın tebliğ metinlerinden oluşan eser,Erol Güngör dizisinin ilk kitabıdır.  Erol Güngör’e toplu ve kapsamlı bir bakış sunmaktadır. Prof. Dr. Tayfun Amman’ın danışmanlığında ve Dr.Mesut Aytekin’in Genel Yayın Yönetmenliği’nde hazırlanan kitapta 12 yıl içerisinde, 25 akademisyen tarafından 8 ayrı salonda sunulmuş 30 tebliğ yer almaktadır. Ayrıca kitabın sonunda Erol Güngör’ün yayımlanmamış fotoğrafları, KOCAV’da gerçekleştirilen Erol Güngör’ü Anma Toplantıları’nın davetiyeleri, fotoğrafları ve etkinliklerin basın yansımalarından oluşan bir de hatıra bölümü mevcuttur. 

  Kitap temini Kültür Ocağı Vakıf Merkezinden ve  kitapyurdu.com adresinden yapabilirsiziniz.

  https://www.kitapyurdu.com/kitap/erol-gungor-amp-kultur-ocaginda-bir-mutefekkir/256723.html&filter_name=kocav%20yay%C4%B1nlar%C4%B1

   

  devamı...
 • Süleymaniye Sempozyumu Kitabı

  KOCAV tarafından 23–24–25 Kasım 2007 tarihlerinde gerçekleştirilen Süleymaniye Sempozyumu’nun tebliğleri KOCAV Yayınları tarafından kitaplaştırıldı. Editörlüğünü Dr. Mustafa Hakkı Ertan, Arş. Gör. Dr. Mesut Aytekin ve Dr. Ümran Ay’ın yaptığı kitabı, İbrahim Biz, Ayşe Akdağ ve Semin Özkan yayına hazırladı.

  “Şehir ve Medeniyet” üst başlığıyla gerçekleştirilen Süleymaniye Sempozyumu’ndaki birbirinden farklı ve başarılı tebliğlerin yer aldığı kitap 556 sayfa. Kuşe kâğıda ve renkli olarak basılan kitap, fotoğraf ve çizimleriyle de zengin görsel veriler sunuyor.

  Gün geçtikçe yıpranan Süleymaniye’yi, “Süleymaniye Sempozyumu”nda olduğu gibi tekrar kamuoyunun gündemine taşımayı amaçlayan eser, Süleymaniye hakkında yetersiz kaynak sorununa da çözüm getiriyor. “Süleymaniye Sempozyumu” kitabını KOCAV ve KOCAV Kitap Evi’nden temin edebilirsiniz.

  Süleymaniye Sempozyumu, KOCAV Yayınları’nın 3. kitabıdır

  Kitap temini için;

  KOCAV Yayınları: 3

  Editörler: Prof. Dr. Mustafa Hakkı ERTAN, Yrd. Doç Dr. Ümran AY, Dr. Mesut AYTEKİN

  Ağustos 2010

  556 sayfa

  Kitap teminini Kültür Ocağı Vakfı ve  kitapyurdu.com yapılabilirssiniz

  https://www.kitapyurdu.com/kitap/suleymaniye-amp-ulusal-sempozyum-sehir-ve-medeniyet-/256722.html&filter_name=kocav%20yay%C4%B1nlar%C4%B1

  devamı...