EROL GÜNGÖR MAKALE YARIŞMASI

Prof.  Dr. Erol Güngör’ün vefatının 35. seneyi devriyesi vesilesiyle Vakfımız öğrencilerinin katılımına açık bir “Makale Yarışması” düzenlenmiştir.

Yarışma konu, koşul ve ödülleri Giriş, Gelişme ve İhtisas Seviyesindeki öğrenciler için ayrı ayrı düzenlenmiştir:

 • GİRİŞ VE GELİŞME ÖĞRENCİLERİ

Yarışma kapsamında Giriş ve Gelişme kademelerini tamamlamak için dönem sonunda istenen ödevlerin konuları bu döneme mahsus olarak değiştirilmiştir. Bu çerçevede, Giriş Sınıfı öğrencilerinin “Erol Güngör’de Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik”, Gelişme Sınıfı öğrencilerinin “Erol Güngör’de Din ve Tasavvuf” konuları etrafında hazırlayacakları makaleleri hem dönem sonu ödevleri olarak hem de yarışma kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

 • İHTİSAS SINIFI ÖĞRENCİLERİ

İhtisas Sınıfı öğrencilerimizden,

 1. Erol Güngör Öğrenci Sempozyumu’nda sunum yapacak olan öğrenciler “hazırlayacakları tebliğler” ile
 2. Sempozyumda görev almayan İhtisas Kademesindeki öğrenciler ise Erol Güngör’ün fikirleri ışığında kendi seçtikleri bir konuda hazırlayacakları makale ile yarışmaya katılacaklardır.
 • DEĞERLENDİRME VE ÖDÜLLER
  1. Giriş, Gelişme ve İhtisas Kademelerinin eserleri ayrı ayrı değerlendirilecek ve her seviyede birinci, ikinci ve üçüncü olanlar tespit edilecektir.
  2.  Değerlendirmede dereceye giren dokuz öğrenciden;
   1. Birincilere 3 Burs (810 TL),
   2. İkincilere 2 Burs (540 TL) ve
   3. Üçüncülere 1 Burs (270 TL) ödül verilecektir.
 • MAKALELERDE UYULACAK KURAL VE TESLİM TARİHİ
  1. Makalelerde kompozisyon ve bilimsel yazım kurallarına uyulması, Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığında hazırlanması gerekmektedir.
  2. Makalelerin son teslim tarihi “20 Nisan 2018”dir.
  3. Makalelerin e-posta ile  kulturocagivakfi@gmail.com adresine gönderilmesi ve bir nüshasının Vakıf merkezimize teslim edilmesi gerekmektedir.
  4. Sonuçlar 11 Mayıs 2018 Cuma günü mesai saati bitiminde www.kocav.org.tr sitemizden ilan edilecek, ödüller 12 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak Sertifika Töreninde takdim edilecektir

Prof Dr. Erol Güngör'ün ruhunu şad edecek bu yarışmada başarılar dileriz.