Diğer Yardımlar

KOCAV, verdiği bursların yanı sıra öğrencilerin giyim, iaşe, kitap-kırtasiye gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına da yardımcı olmaktadır. Yine öğrencilere dönem içinde fikir hayatımızın önemli şahsiyetlerinin kitapları hediye edilmekte, akademik kariyer yapmak, kendini geliştirmek isteyen öğrenciler talepleri dâhilinde dil ve bilgisayar kurslarına gönderilmektedir.