19 Temmuz 2024

Süleymaniye Sempozyumu 2 : Kapalı Çarşı

İstanbul’a hayat veren semtler arasında ilk sırada yer alan Süleymaniye; tarih, medeniyet, sosyal hayat, mimarî, şehircilik, kültür tarihi, ilmî çalışmalar, din ve dinler tarihi gibi pek çok alanda ilklerin meydana getirildiği bir mekândır. Daha pek çok isim ve alan Süleymaniye ile birlikte anılabilir. Bununla birlikte bu alanların hepsinin ortak noktası olan iktisat ve etrafında şekillenen iktisadî hayat ayrı bir önem arz etmektedir.

Süleymaniye ve iktisadî hayat denilince akla gelen ilk merkez “Kapalı Çarşı”dır. “Kapalı Çarşı” bugün sadece mekân olmanın ötesinde, içerisinde pek çok düşünceyi de barındıran kültürel bir kavram hâline dönüşmüştür. “Kapalı Çarşı” bir medeniyet merkezi, tarihle gelecek arasında köprü, bunların da ötesinde tekrar tekrar okunmayı bekleyen “yazma eser” niteliğinde bir kitaptır. Bu özellikler, “Kapalı Çarşı”yı ayrıntılı bir şekilde çalışmayı zorunlu hâle getirmiştir. Kültür Ocağı Vakfı (KOCAV) yaşadığı ve yaşattığı Süleymaniye’ye yeni bir katkıda bulunmak amacıyla “Kapalı Çarşı”yı başta iktisadî hayat olmak üzere çeşitli bakış açılarıyla ele almayı planlamakta ve “Süleymaniye Sempozyumu 2 : Kapalı Çarşı”‘yı düzenlemektedir.

Bu sempozyum, KOCAV’ın 2007 yılında gerçekleştirdiği ve 2010 yılında kitap olarak bildirilerini bir araya getirdiği “Süleymaniye: Şehir ve Medeniyet” sempozyumunun devamıdır. KOCAV yaşadığı semte karşı bir sorumluluk hissetmekte ve bu sorumluluğun gereğini yerine getirmek istemektedir. Buradan hareketle Süleymaniye sempozyumunun ikincisini gündemine almış ve “Kapalı Çarşı” ve “Kapalı Çarşı çerçevesinde oluşan iktisadî hayat”ı ana tema olarak düşünmüştür. Bu ana tema çerçevesinde alt başlıklar belirlenmiştir. Alanlarının uzmanı akademisyenlerden oluşan kurulların danışmanlığında gerçekleşecek olan sempozyum sizlerin de katkısıyla bilim dünyamızda yeni ufuklar açacaktır.

25-27 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul’da, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenecek olan uluslararası sempozyuma müracaatlarınızı https://suleymaniyesempozyumu.org.tr adresinden gerçekleştirebilirsiniz.

Düzenleme Kurulu Adına
KOCAV Başkanı

Av. Dr. Ali ÜREY