18 Nisan 2024

Düşünce Dergisi 19. Sayısı Çıktı

Cumhuriyeti Düşünmek: Yeni Yüzyılın Eşiğinde Kökler ve Gelecek

Türk tarihinin ilk Cumhuriyet asrını geride bıraktık. İnsanlığın şim­diye dek gördüğü en büyük alt-üst oluşlar zinciriyle eş zamanlı koşulan bu uzun yol üzerine düşünmek, yeni yüzyılın tokmağını da anlamlı bir merhabayla çevirmek demek. Türkiye’mizin art arda yüzleştiği yoğun tartışmalar, karşımızdaki mirasın ne kadar canlı olduğunun bir işareti. Bugüne ve geleceğe dair konuştuğumuz pek çok başlıkta aslında asırlık gündemlere yeni satırlar eklemekteyiz. Yarının ufkuna bakabilmek ise bize bu tecrübenin omuzlarından öteleri gösterecek nitelikte bir düşün­ce üretimi faaliyetiyle mümkün. Nitekim, Düşünce’nin Cumhuriyet özel sayısı okuyucularını asırlık hikâyemizi anlamaya odaklanmış böyle bir fikir ve bilgi iklimine çağırıyor.

Mehmet Akif Okur, bizi tarihi belgeler ve hukuki metinlerle destek­lediği üç kavramla tanıştırıp köklere doğru götürüyor: dünyacı milliyet­çilik, tarihli Türklük, tarihli Müslümanlık.

Mehmet Ölmez Cumhuriyetin dil politikaları ve Türkçenin evrimi üzerine bir çalışmayla yolculuğumuzu sürdürüyor. Sevtap Kadıoğlu ise bilimsel gelişmelerin ve eğitim kurumlarının Cumhuriyetle şekillenen çehresini gözler önüne seriyor. Ayhan Bıçak felsefenin Cumhuriyet dö­neminde ürettiği mirasa ve bunun toplumumuzdaki yansımalarına ışık tutuyor.

Mahmut Bilen, Osmanlı’dan günümüze ekonomik yapıda yaşanan değişimleri incelerken, Ömer Selçuk Emsen Türkiye ekonomisinin son yüz yılda geçirdiği dönüşümü ele alıyor. Vahdettin Engin tarihi sürek­lilik meselesinin altını çizerken, Cemil Koçak tarihçilik mesleğinin ve Cumhuriyet tarihinin tartışmalı konularının üzerinde duruyor.

Elif Gültekin ülkemizde sağlık hizmetlerinin Cumhuriyetle nasıl ev­rildiğini anlatırken, Arda Odabaşı sinemanın tarihsel serüvenine dair bilgiler veriyor. Mesut Aytekin ise Dersimiz: Atatürk Belgeseli üzerin­den süreci inceliyor. İbrahim Sena Arvas radyonun Cumhuriyet döne­mindeki yerini ve önemini vurguluyor.

Halim Alperen Çıtak hukukun millileşme sürecini tartışırken, Fethi Gedikli hukuk dilinin Cumhuriyet ile geçirdiği evrimi inceliyor. Musta­fa Onur Tetik ve Alperen Önal milli kimlik ve dış politikanın yüz yıllık yolculuğuna odaklanıyor.

Ahmet Kavas, dış politikamızın Osmanlı’dan bugüne uzanan hika­yesini anlatırken, İskender Öksüz devlet ve millet kavramlarının geç­mişten bugüne bir değerlendirmesini yapıyor. Gökçen Kılıç Ürkmez, Cumhuriyet döneminde kentleşme ve planlama konularına eğiliyor.Sadettin Ökten şehir ve kimlik kavramlarının Cumhuriyet tecrübesi içinde nasıl şekillendiğini tartışırken, Mehmet Narlı ve Alemdar Yalçın edebiyatın ve romancının Cumhuriyet dönemindeki evrimini ele alıyor. Cahid Şenel ise Türkçe’ye tercüme edilen ilk uluslararası hukuk kitabını bizim için inceliyor.

Bilgiyle bezeli bu geniş düşünce sofrasına gönlünüzü açmaya hazır mısınız?

Prof. Dr. Mehmet Akif Okur

Dergimizi satın almak için; vakıf merkezimizi ziyaret edebilir veya aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://www.kitapyurdu.com/dergi/dusunce-dergisi-sayi19-2024/675399.html&filter_name=kocav