27 Eylül 2023

KOCAV Seminerleri 2023 Güz Dönemi Başlıyor

Kültür Ocağı Vakfı (KOCAV), Türk milleti ve değerleriyle bütünleşmiş, ilim ve kültür mirasının yarınlara sağlıklı bir şekilde aktarılmasına çalışan, öğrendiklerini pratik hayata uygulayabilen, araştırıcı ve sorgulayıcı bir düşünce yapısına sahip ilim adamlarının, münevverlerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

Yüksek öğrenim düzeyindeki öğrenciler için 1996 yılından itibaren düzenli olarak yapılmaya başlanan KOCAV Seminerleri, bugün 27 yılını doldurmuş, uzun soluklu bir eğitim faaliyetidir. KOCAV Seminerleri Güz ve Bahar dönemi olmak üzere yılda iki defa düzenlenmekte ve her dönem 8 hafta sürmektedir. Dersler cumartesi günleri 4’er saat olarak yapılmaktadır. Giriş ve Gelişme kademelerinde seminerler “Temel Seminerler”, “Sanat Seminerleri” ve “Kişisel Gelişim Seminerleri” olmak üzere üç gruptan oluşmaktadır. İhtisas seminerlerinin 1. kademesinde öğrencilere bilimsel çalışmalara temel olması maksadı ile akademik ve kişisel gelişimlerine destek olacak mahiyette derslere yer verilir.

İhtisas 2. kademesinde ise atölye çalışmaları ile eğitim faaliyetleri devam etmektedir. Öğrencilerin, Edebiyat, Sanat, Sinema, Ekonomi, Hukuk, Tarih, İletişim, Siyaset ve Sosyoloji alanlarında açılan atölyelerden en az birisine devam etmesi gerekmektedir. İhtisas 1 ve İhtisas 2 kademelerini tamamlayan öğrencilere aaKOCAV Seminerleri İhtisas Sertifikası verilir.

İhtisas sertifikası alan öğrenciler içerisinden akademik çalışmalara yatkınlığı olanlar tespit edilerek, çalışmak istedikleri alanlardan hocalar ile görüşmeleri sağlanarak Düşünce Dergisi, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi gibi dergilerde yayınlanabilecek özgünlükte makale üreten öğrenciler, KOCAV Seminerleri Sertifikası almaya hak kazanmaktadır.

KOCAV Seminerleri’nin 2023-2024 Güz dönemi 7 Ekim 2023 Cumartesi Hakk’a Yürüyen KOCAV’lılar Ahde Vefa programıyla başlayıp saat 15.00’te Prof. Dr. İskender ÖKSÜZ tarafından verilecek açılış dersi ile devam edecektir. Seminerler 09 Aralık 2023’te Cumhuriyetin 100. yılına hasredilen Öğrenci Sempozyumu ile tamamlanacaktır.