21 Haziran 2024

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 49. Sayısı Çıktı

Edebiyat, tarih alanlarında yaptığı akademik makale çalışmalarıyla Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi’nin 49. Sayısı çıktı.

Uluslar arası; MLA International Bibliography ve Turkologischer Anzeiger isimli iki index ve Türkiye’nin tek sosyal bilimler veri tabanı ULAKBİM tarafından taranmakta olan Hakemli dergimiz Tarih, Edebiyat ve Eğitim alanında makalelerden oluşmaktadır.

Dergi içeriğinde; Tarih Bölümünde; Ömer KOÇYİĞİTHüseynik’ten Çıktım Şeher Yoluna”: Harput Türküsünde Yaşayan Telgrafçı Âkif Efendi,  Semih SEFER II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı Veraset Sistemi Üzerindeki İddialar ve Tartışmalar, Lale UÇAN Abdülmecid Efendi Kütüphanesi: Son Halife Abdülmecid Efendi’nin Entelektüel Hayatının Simge Mekânı, Engin ÇETİN Osmanlı’da Kimsesiz Definleri: XVIII. Yüzyılda Üsküdar Örneği,  Leyla AKSU KILIÇ 16. Yüzyılda Niksar’da Tımarlı Sipahiler ve   Günay KORKMAZ SAMIKIRAN ise 18. Yüzyılın İkinci Yarısında Şam Hazinesi’nin Bir Masraf Kalemi Olan Cevâlî’nin Meseleleri makalelerini kaleme aldılar.

 Edebiyat bölümünde ise;  Seyfullah KOŞMAZ Manzum Nasihatnamelerde Kitap: Kaynak, Tavsiye ve Döküm,  Uğur ÖZTÜRK Xvı. Yüzyıl Şairlerinden Hamdî’nin Manzum Pend-Nâme’si, Seyit YAVUZ Rodosçuklu Fennî Divanı’nın Vatikan Kütüphanesindeki Bir Nüshası Üzerine , Hamza KOÇ Mütercimi Belirsiz Bir Kasîde-i Bürde Tercümesi, Serkan ÖZDEMİR Servet-i Fünûn Devrinde Edebî Tenkidin Yöntemine Dair Tartışmalar, Sevcan YILMAZ KUTLAY  Translation As A Tool Of Constructing Intercultural Relations: A Case Study On The Relation Between Turkish And Cuban Cultures çevirisi ve  Ömer Faruk ATEŞ’in The Poetics Of Kazakh Poet Düken Mesimhanulı çeviri makaleleriyle okuyucuyla buluşmaktadır.

Dergimiz 47. sayı itibariyle tamamen dijital hale gelmiş olup, https://tkidergisi.com  adresi üzerinden dergiye ulaşabilir, makale ve dergilerin taşınabilir belge formatlarını internet adresinden ücretsiz olarak indirip okuyabilirsiniz.