12 Temmuz 2024

“Erol Güngör Düşüncesinde Halkçılık ve Cumhuriyet” Konulu Makale Yarışması Katılım Koşulları

 1. Makale yarışması yalnızca Türkiye geneli Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî sosyal bilimler lisesi öğrencilerine açıktır. Katılım gönüllülük esasına bağlıdır ve ücretsizdir.
 2. Yarışmaya 2022-2023 eğitim öğretim yılında mezun düzeyinde öğrenciler ile seçici kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları katılamaz.
 3. Makaleler yarışma takvimine uygun olarak elektronik posta olarak gönderilmelidir. Makale ile birlikte veli izin formu, açık rıza onayı, telif hakları taahhütnamesi de e-postaya eklenmelidir. Dereceye giren öğrencilerden ayrıca öğrenci belgesi talep edilecektir. (Ayrıca elektronik postaya yazarın 250 sözcüğü geçmeyen öz geçmişi ayrı bir dosya olarak eklenmelidir.)
1Başvuruların Başlama Tarihi15 Nisan 2023
2Son Başvuru Tarihi15 Ağustos 2023
3Ön Değerlendirme Tarihi25 Ağustos 2023
4Nihai Değerlendirme Tarihi30 Ağustos 2023
5Taslak Sonuç Açıklama Tarihi30 Ağustos 2023
6İtiraz Süreci10-15 Eylül 2023
7Sonuç Açıklama Tarihi16 Eylül 2023
 • Yarışmaya rumuz ile katılım zorunludur ve bu rumuz makalenin sağ üst köşesine yazılmalıdır.

Makaleler; word belgesi formatında, (A4 kağıdı) boyutunda, 12 punto, Times New Roman yazı karakterinde 1,5 satır aralıklı ve her iki yana yaslanmış olarak hazırlanır. Bu koşullara göre oluşturulmuş makaleler en fazla 20 sayfa olabilir. Makalelerde atıflar ve kaynakçada APA 7. Edisyon kullanılmalıdır.

 • Eserlerde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türk Millî Eğitiminin genel ve özel amaçlarına aykırı, kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını veya tanıtımını ön plana çıkaran, siyasi içerik barındıran ifade ve ögelere yer verilmez.
 • Yarışmaya, her bir aday bir makale ile başvurabilir. Yarışmacının bu makale ile daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, makalenin basılmamış ve ödül almamış olması gereklidir.
 • Yarışmaya gönderilen makalelerin hukukî sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin makalelerin telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda makale sahibi, uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.
 • İtirazlar belirtilen tarihler arasında(20-25 Eylül 2023) kocavmakale@kocav.org.tr adresine yapılabilecektir.
 • Yarışmada ilk üçe giremeyen ancak nitelikli olarak değerlendirilen makalelere teşvik ödülü verilecektir. Özel gereksinimli bireylerden dereceye girecek olanların ödülleri %10 oranında arttırılacaktır.

Yarışmanın Ödülleri:

1. 15.000 TL

2. 10.000 TL

3. 5.000 TL

Teşvik ödülü: 2.000 TL 

(Teşvik ödülü toplam 3 esere verilecektir.)

 1. Yarışmaya başvuranlara ait eserlerin telif hakları EK-4 Telif Hakları Taahhütnamesi kapsamında korunacaktır.
 2. Yarışma katılımcı sayısına bağlı olarak iki aşamada değerlendirmeye tabi tutulur. Birinci aşamada eserler Ön Seçici Kurul tarafından elenir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Makalede 7. maddede belirtilen şartlara uyulmuş mu?10
Başlık ve özet içerikle uyumlu mu?10
Alıntılarda referans gösterilmiş mi?10
Referansların tamamı kaynakçada mevcut mu?10
Referans listesindeki  kaynaklar kullanılmış mı?15
Ana başlıklar gerektiği yerde ve doğru kullanılmış mı?10
Sonuç bölümü var mı?10
Şartnamede belirtilen konu işlenmiş mi?25
 1. Yarışma kapsamında istenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılmayacak, üçüncü kişilere verilmeyecek ve sosyal etkinliğin sona ermesinin ardından resen silinecektir.
 2. Yarışmada dereceye girecek olan yarışmacıların ödülleri, kendileri adına açılmış banka hesabına yatırılacaktır.
 3. Etkinliğin tüm giderleri Kültür Ocağı Vakfı öz kaynaklarınca karşılanacaktır.

Ön jüri                                                         

Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih Karakaya            

Doç. Dr. Adem Bölükbaşı                      

Yarışma Seçici Kurulu

 Prof. Dr. Enes Kabakcı

  Prof. Dr. Mehmet Akif Okur

  Prof. Dr. Mehmet Tayfun Amman

  Prof. Dr. Mustafa Kemal Şan

 Prof. Dr. Tahsin Görgün