18 Nisan 2024

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 48. Sayısı Çıktı

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi’nin KOCAV Yayıncılık bünyesinde yaptığı akademik çalışmalarla Türk kültürüne katkıları 48. sayısıyla devam ediyor. Edebiyat, tarih alanlarında yaptığı akademik makale çalışmalarıyla Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi’nin 48. Sayısı çıktı.

Uluslar arası; MLA International Bibliography ve Turkologischer Anzeiger isimli iki index ve Türkiye’nin tek sosyal bilimler veri tabanı ULAKBİM tarafından taranmakta olan Hakemli dergimiz Tarih, Edebiyat ve Eğitim alanında makalelerden oluşmaktadır.

Dergi içeriğinde; Tarih Bölümünde; Ozan ÇEKMEZ II. Abdülhamid Dönemi İstanbul’unda Temizlik Hizmetleri, Şaduman HALICI Yunan Anılarında Küçük Asya Felaketi konulu makaleleri yer alırken, Edebiyat bölümünde ise; Hasan KAYA Klasik Türk Şiirinde Kâğıt Uçurmak Deyimi ve Bu Deyimin Anlam Çerçevesi, Ömer YAĞMUR Çeviri Yazılı Metinler Tanıklığında, Osmanlı Türkçesinde Kalıp Sözler: Hayır Dualar, Beddualar, Nusret GEDİK Arşiv Belgelerine Göre Türkçe Yazılmış II. Bayezid Medhiyeleri, Ozan KOLBAŞ Câmi‘ü’n-Nezâ’ir’de Kayıtlı Esîrî Mahlasıyla Yazılmış Şiirler ve Serap DENİZMEN Yeni Bir Bostan Şerhi: Tuhfe-i Dostân Şerh-i Bostân konulu makaleleri okuyucuyla buluşmaktadır.

Dergimiz 47. sayı itibariyle tamamen dijital hale gelmiş olup, https://tkidergisi.com  adresi üzerinden dergiye ulaşabilir, makale ve dergilerin taşınabilir belge formatlarını internet adresinden ücretsiz olarak indirilip okunabilmektedir.