14 Haziran 2024

Düşünce Dergisi

http://www.dusuncedergisi.com.tr/

HÜR TEFEKKÜRÜN AT KOŞTURACAĞI BOZKIR “DÜŞÜNCE DERGİSİ”

Dergi ilmi bilginin vücut bulmuş hali, hür düşüncelerin okuyucularla buluştuğu bir mecradır. Aynı zamanda kalemini geliştirme fırsatı tanıyan bir disiplin uslubuyla hoca ve öğrencileri bir araya getiren müstesna bir fırsattır. Tüm bu güzel hasletleri içinde barındıran Kültür Ocağı Vakfı’nın (KOCAV) hoca ve öğrencilerinin de iştirak ettiği KOCAV Yayınları’ndan çıkan “KOCAV Bülteni”, “Rengahenk Dergisi”, “Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi”’nin yanında bir de yayın hayatına 2014 yılında yolculuğa çıkmış “Düşünce Dergisi” bulunmaktadır. KOCAV’ın ilim ve fikir dünyamıza kazandırdığı “Düşünce Dergisi”; kültür, sanat, iktisat, edebiyat, sosyoloji gibi sosyal bilimlerin birçok alanında kapsamlı çalışmalara yer vermektedir.

İlmi bilginin dar kalıplara sokulduğu ve fikir üretiminin sığlaştırıldığı günümüz dünyasındaki bu boşluğu doldurmayı hedefleyen Düşünce Dergisi, “hür tefekkürün at koşturacağı bozkır” olma iddiasıyla okuyucularına yeni ufuklar açmayı amaçlıyor.

Alanında yetkin hocaların makalelerinin yanında KOCAV bünyesinde ilmi çalışmalar yapan kürsülerin hazırladığı yazıların da bulunduğu dergide genç kalemlerin de yetişmesine imkân tanınıyor. Altı aylık periyotlar dâhilinde çıkarılan Düşünce Dergisi, dosya konusu ve serbest bölüm olmak üzere iki ana bölümden oluşuyor. İlk sayısında dosya konusu olarak “Türkiye’de ve Dünyada Entelektüel” başlığını işleyen Düşünce Dergisi, aydın, münevver, entelektüel kavramlarını masaya yatırdı. İkinci sayısında “Para: Varlığı Bir Dert, Yokluğu Yara” başlığı ile bugün karşısında en büyük imtihanı verdiğimiz şeyi, parayı ele aldı. Üçüncü sayısında dosya konusu “Halk İçinde En Muteber Nesne: Devlet” idi. Devleti imkân ve sınırları ile dördüncü sayı, “Kaybolan Ahlâkın Peşinde” dosya konulu sayı oldu. Beşinci sayı ise “Düşüncenin Çığlığı: Dil” başlığı ile hazırlandı. Kavram olarak dil felsefesi, işlevleri, etki alanı ile birlikte masaya yatırıldı. Altıncı sayısında “Umuda Yolculuk: Göç” konusu ele alındı. Tarihin en değişmez akıntısı olan göç olgusu tarihten bugüne okunmaya çalışıldı. Yedinci sayıda “Kent: İdeoloji mi, Ütopya mı” sorusu soruldu. Kentin neresi olduğu, sınırları, kentlilik kavramı kentin yeni bileşenleriyle birlikte masaya yatırıldı. Sekizinci sayısında “Kaçışlar Ülkesinin Kaçkın Olmayan Evladı Erol Güngör” özel sayısı olarak hazırlandı. Ülkenin meselelerini bir münevver idraki ve bir edip hassasiyeti ile ele alan Güngör’ün fikriyatı yine kendi eserleri ve ışık tuttuğu eserler üzerinden okunmaya çalışıldı. Dokuzuncu sayısında “İnsani Varoluşun Bir Boyutu Olarak Bilgi” konusuyla “bilgi” kavramını farklı zaviyelerden ve birçok katmanda ele aldı. Onuncu sayısında “Üniversiteyi Yeniden Düşünmek” dosyasıyla üniversite meselesi bir sistem olarak ne olduğu ve olmadığı sorularıyla tartışmaya açıldı. On birinci sayısında “Mikrodan Makroya Şiddet” dosya konusuyla okuyucusuyla buluştu. On ikinci sayısı ise “İktidar: Her Yerde ve Hiçbir Yerde” dosyasıyla hazırlanacak.

Düşünce Dergisi Sınırsız Düşünce İçin Yola Çıktı.

KOCAV, “ilmi bilgi üretimine ve bunu yapacak aydınların yetişmesine katkıda bulunmak” maksadıyla yola koyulalı 30 yılı geride bıraktı. Bu süre içerisinde amaçlarını hayata geçirmek üzere nitelikli ve istikrarlı çalışmalar yaptı ve yapmaya devam ediyor. Örneğin eli kalem tutan çok sayıda yazar, akademisyen ve düşünce insanı yetiştirdi ve yetiştirmeye devam ediyor. Bu isimler geliştiler ve olgunlaştılar. Artık paylaşacakları düşünceleri, aktaracakları tezleri vardı ve bunların yapılabileceği bir zemine ihtiyaç duydular. Diğer yandan gündelik suni gündemlerden farklı temel meselelerimiz ya hiç gündeme gelmiyor ya da sığ bir şekilde ve cılız bir sesle dile getiriliyordu. Üstelikte bu temel konular kendi kavramlarımız yerine bize yabancı ithal teori ve tezlerle tartışılıyordu.

İşte Düşünce Dergisi, bir yandan temel sorunlarımızı kendi kavramlarımızla tartışmak, tez ve teoriler ortaya koymak; diğer yandan da olgunlaştırdıkları düşünce ve tezleri paylaşacak yazar, akademisyen ve düşünce insanlarına görüşlerini sınırsızca paylaşarak tartışabilecekleri bir zemin olma iddia ve ideali ile yola çıktı. Düşünce Dergisi’nin kısa süre içerisinde fikir dünyasında edindiği saygın yer yola çıkış gayesinin hasıl olduğunu gösteriyor.

Düşünce Dergisi’ne etkili ve uzun bir yayın hayatı diliyorum. Yazılarıyla ve röportajlarıyla katkıda bulunanlardan dergi mutfağında yer alan genç arkadaşlarımıza kadar derginin çıkmasında emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum. İnanıyorum ki Düşünce Dergisi, kısa süre içerisinde Türk Düşünce hayatının önemli merkezlerinden biri olacak ve Türk-İslam medeniyetinin yeniden inşasında öncü rol üstlenecek kurumlardan biri olacaktır.

Av. Dr. Ali ÜREY

(KOCAV Başkanı)

Düşünce Dergisi KOCAV’ın 35 Yılının Meyvelerinden

Düşünce Dergisi, 2014 yılında, kendi yakıcı meselelerini kendi kelimeleriyle yeniden masaya yatırabilmek için yolculuğuna başladı. Bu süreçte KOCAV’ın temel hedefleriyle örtüşecek şekilde bir taraftan alandaki uzman kişilerin yazılarıyla ilmi bilgi üretimine katkı sağlarken; bir yandan da akademik hayata yeni adım atan genç araştırmacıların hocalarıyla birlikte yol alabilecekleri bir mecra sağlayarak geleceğin münevverlerinin yetişmesine destek olmaktadır. Bu kapsamda, belirlenen dosya konusunda, ülkemizin kilometre taşı sayılan birçok hocamızın yazılarına yer verilmektedir. Bununla beraber bazı arkadaşlarımızın ilk yazı heyecanlarına şahitlik edilmekte, bazen de bu mecra, yazarlarımızın düzenli akademik üretim yapmasında temel teşvik edici rol oynamaktadır. Bunların yanında, yazıdaki fikirleri söze de taşıyabilmek için Düşünde Sohbetleri ile okuyucu ile yazarı bir araya getirme çalışmaları da devam etmektedir. Bu vesileyle hem sayfalardaki fikirler, soru-cevaplarla derinleştirilmekte hem de yüz yüze iletişimle fikirlerin tesiri artırılmaktadır.

Dergiciliğin her türlüsü meşakkatlidir; emek, sabır ve zaman ister. Fikri-ilmi alandaki dergilerde ise ihtisas alanında çalışan kişilerin azlığı dolayısıyla bu meşakkat bazı noktalarda daha da artar. Yazılar bir yana, dergiciliğin mutfağı ise apayrı bir mesai ve tecrübe ister. KOCAV Yayınları’nın gerek yetiştirdiği nitelikli insan sermayesi gerekse KOCAV Bülten ve Rengahenk dergilerinden edindirdiği dergicilik tecrübeleri, belirtilen bu meşakkatleri aşmak, bunlara hızlı ve etkili çözümler üretmek noktasında kilit noktadadır. Esasında 2014 yılında çıkılan bu yol, KOCAV’ın kuruluşundan bu tarihe gelene kadarki birikiminin meyvelerinin alınmasını sağlayan otuz beş yılın eseridir. Düşünce Dergisi, bugün artık sosyal bilimler alanında çalışan birçok kişinin haberdar olduğu ve takip ettiği ciddi bir yayın olması, birçok kütüphanede erişilebilir olması ile KOCAV’ın benimsemiş olduğu Türk Kültürüne hizmet gayesine katkı sağlamaktadır.

Esra Gültekin

(Düşünce Dergisi Genel Yayın Yönetmeni)

Hazırlayan

Meryem KARAKULAK

KOCAV Mezunu