6 Aralık 2023

Siyaset Sosyolojisi

Siyaset Sosyolojisi, Vakıf Meclisi Üyesi ve Seminer Hocalarımızdan Prof. Dr. H. Musa Taşdelen tarafından kaleme alınmış olup KOCAV Yayınları’nın ilk eseridir. İlk baskısını 2006 yılında yapmıştır. Siyaset Sosyolojisi, 2013 yılında güncellenmiş 4. Baskısı ile raflardaki yerini almıştır.

Eser, “Siyasi İktidar ve Devlet; Siyasi Sistem ve Demokrasi; Siyasi Davranışın Temelleri” isimli üç ana başlıktan oluşuyor ve siyaset sosyolojisine geçmişten günümüze toplu bir bakış sunuyor. 

“Yöneten-yönetilen ilişkisi bütün insan toplulukları için cari olan cihanşümûl bir vakıadır. 

Siyaset kurumunun, devletin ve siyasi teşkilatlanmanın kaynağını bu ilişki biçimi teşkil eder.  Siyaset sosyolojisi,  siyaset olgusunu, bir toplumsal ilişki tarzı ve toplumsal bir vakıa olarak ele alır.”

Kitap temini için; 

KOCAV Yayınları: 1

Prof. Dr. Musa TAŞDELEN

198 sayfa

1.       Baskı 1997

2.       Baskı 2010

3.       Baskı 2011

4.       Baskı 2015

https://www.kitapyurdu.com/kitap/siyaset-sosyolojisi/256721.html&filter_name=kocav%20yay%C4%B1nlar%C4%B1