18 Mayıs 2024

Kendinle Barışmak

KOCAV Yayınları Akademi Dizisinin İkinci Kitabı Çıktı

KOCAV Yayıncılık,  KOCAV’ın seminer hocalarından Yrd. Doç. Dr Zülfikar Özkan’ın Kendinle Barışmak (İç İletişimin İyileştirici Gücü) kitabını yayımladı. Yrd. Doç. Dr. Mesut Aytekin’in Yenilenen Medya ve Etik kitabının ardından KOCAV Akademi Dizisi’nin ikinci kitabı olan eser, ferdin fiziksel sağlığının psikoloji ile olan ilişkisini merkeze alarak, iyileşmenin yolunun kendini tanımak ve kabullenmekten geçtiğini okuyucularına anlatma gayesi taşıyor. İç İletişime Giriş, Duyguların Yönetimi ve İç İletişimle Terapi olmak üzere üç bölümden müteşekkil olan eser, ferdin kendisiyle olan iletişiminin sağlığını etkilediği, olumsuz düşüncelerin olumsuzluklara sebep olduğu, bağışıklık sisteminin iç iletişimin iyileştirilmesi ile güçlendirilebileceği ve bilinçaltının ferdi hasta edebildiği gibi şifa verebilme gücüne ve yeteneğine de sahip olduğu iddialarını barındırıyor.

Üsküdar Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümünde Öğretim üyesi olarak kariyeri sürdüren Özkan’ın Kendinle Barışmak kitabının, yayın koordinatörlüğü İbrahim Biz tarafından yapıldı. KOCAV’lı Mezunlardan Mustafa Şahin tarafından yayına hazırlanan kitabın tashihi yine KOCAV’lı Mezunlardan Sani Gören tarafından üstlenildi; kitabın mizanpajı ve kapak tasarımı Engin Demir tarafından yapıldı. Yrd. Doç. Dr. Özkan’ın Mutluluk ve Başarı Yolları”  “Bilgeliğe Yöneliş -Kişisel Gelişimin Dinamikleri”, “NLP Teknikleriyle Aile İçi İletişim”, “Ayrılamazsınız-Ailede Huzurlu Yaşam Önerileri”, “Mutlu Yuva-Mutlu Yaşam”, “Kazandıran Beden dili”, “Duygusal İletişim, “Zihinsel Terapi ve “66 Soruda Sağlıkta İletişim Teknikleri” adlı dokuz basılmış eseri daha vardır. 

KOCAV Yayınları: 11

Yrd. Doç. Zülfikar ÖZKAN

Akademi Dizisi: 2

2017

320 sayfa

Kitap,  Kültür Ocağı Vakıf Merkezinden ve http://www.kitapyurdu.com/n linkinden  temin edilebilir.

https://www.kitapyurdu.com/kitap/ic-iletisimin-iyilestirici-gucu-kendinle-barismak/431529.html&filter_name=KOCAV%20yay%C4%B1nlar%C4%B1