18 Mayıs 2024

Düşük Şiddetli Devrim

Durmuş Hocaoğlu Serisinin İkinci Kitabı

 Kültür Ocağı Vakfı’na gönül veren hocalarımızdan rahmetli Durmuş Hocaoğlu’nun ikinci kitabı “Düşük Şiddetli Devrim (Bir Entelijansiya Kritiği)”ni yayımladı. Durmuş Hocaoğlu serisinin ikinci KOCAV Yayıncılık’ın yedinci kitabı olan eser, merkeze entelijansiyayı alıyor.

KOCAV Vakıf Meclis Üyesi ve Seminer Hocalarından olan Durmuş Hocaoğlu, uzun yıllar KOCAV’da dersler, konferanslar vermiş, divan sohbetleri yapmış, öğrenciler yetiştirmiştir.

Kitabın editörlüğünü Hocaoğlu’nun oğlu Tuğrul Hocaoğluyaparken yayına İbrahim Biz ve Mesut Aytekin hazırladı. Kitabın tashihini KOCAV Mezunlarından Mustafa Şahin üstlendi, mizanpajı Engin Demir tarafından yapıldı.

Bilimi bir bütün olarak ele alan Hocaoğlu, sosyal bilimleri ve fen bilimlerini bir araya getirerek çok yönlü akademik çalışmalar yapmıştır. Bu yaklaşımını bu kitabında da sürdürmüş ve entelijansiyagibi her dönem tartışmalara konu alan önemli bir olguyu masaya yatırmıştır. Hocaoğluna göre, Türkiye uzun süredir dipten gelen bir değişimin, onun ifadesiyle “düşük şiddetli bir devrim”in içindedir. Bu devrim nedir ve ülkeyi nereye götürecektir. Hocaoğlu’nun kendine has bilgilendirici üslubu, özgün yorumları, ince tespitleri sosyal bilimlerde yuvarladığımız pek çok kavramı yeniden düşünmemizi sağlıyor. Hocamızın titiz çalışmalarının bir ürünü olan kitap başucu kaynaklarınızdan biri olmaya aday.

Rahmetli Durmuş Hocaoğlu’nun emeklerini yaşatmaya devam eden KOCAV Yayıncılık, Kültür Ocağı Vakfı’nın ilme verdiği önemi bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu vesile ile bir kez daha hocamıza Allah’tan rahmet dileriz. KOCAV Yayıncılık, Durmuş Hocaoğlu Serisi’ni genişletmeye devam edecek. Düşük Şiddetli Devrim (Bir Entelijansiya Kritiği), kitabını vakıf merkezi, seçkin kitapçılardan edinebilirsiniz.

Neden Şiddeti Düşük Devrim

Durmuş Hocaoğlu, kitabına neden “Düşük Şiddetli Devrim” ismini verdiğini şu sözleri ile açıklıyor:

“Türk toplumu, son derece önemli ve radikal bir toplumsal değişme süreci geçirmektedir. Bu süreç toplumumuzun tarihî gelişiminin bir sonucudur. Bu toplumsal değişme, sadece sayıya münhasır bir niceliksel değişme değildir; ‘niceliksel değişme’nin belirli bir ‘eşik değeri’ne ulaşmış ve artık bir ‘niteliksel değişme’yemünkalib olma aşamasına gelmiş radikal bir değişmedir. Asıl sancılar bundandır.

Kanaatımıza göre, söz konusu bu hâdiselerin üstünü kaplayan toz dikkatle tâmik edilirse, bütün bu vakıaların, vak’aların ve hâdiselerin çok önemli bazı radikal değişmelere ve bu değişmelerin de radikal yönelmelere delâlet etmekte olduğu fark edilebilecektir. Bunları burada kısaca, bir ‘devrim’ olarak nitelendireceğiz.

Bizler, fiilen yaşanmakta olan bir devrimin tam içerisinde bulunmaktayız. Bu devrim yeni başlamış değildir; kökü çok derinlerdedir; son zamanlarda vukua gelen günlük hâdiselerin, politik dalgalanmaların büyük bir çoğunluğu ile doğrudan bir ilgisi yoktur. Bunun yanında belirtilmesi gereken en önemli karakteristiklerinden birisi de şudur: Devrim, uzun bir süreye yayılmıştır, hızı yavaştır, şiddeti (argümanı) düşüktür, o sebeple de ilk bakışta hemen dikkatleri çekmemektedir. Bizim onu “düşük şiddetli” olarak isimlendirmemizin asıl sebebi de budur.

Türkiye’de derinden, dipten gelen bir dalga vardır: Fay hattı çatlamış, toprak hareketlenmiştir; yer yürümektedir. Yer yürüyünce yer yerinden oynar.”

Durmuş Hocaoğlu’nun “Düşük Şiddetli Devrim (Bir Entelijansiya Kritiği)”ni, KOCAV Kitap Evi, seçkin kitapçılar ve kitap satış sitelerinden temin edebilirsin.

KOCAV Yayınları: 8

Durmuş Hocaoğlu Dizisi: 2

Editör: Tuğrul HOCAĞLU

Kasım 2015

320 sayfa

Kitap, Kültür Ocağı Vakfı Kitab Evi’nden  ve http://www.kitapyurdu.com/i linktinden  temin edilebir.

https://www.kitapyurdu.com/kitap/dusk-siddetli-devrim-amp-bir-entelijansiya-kritigi/382475.html&filter_name=KOCAV%20yay%C4%B1nlar%C4%B1