18 Mayıs 2024

Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN (Üye)

1961 yılında Sivas’ta doğdu. Sivas İmam-Hatip Lisesinden, 1984 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1985 yılında Türkiye Diyanet Vakfının burslu öğrencisi olarak Almanya’ya gitti; Berlin Freie Universitaet’de Sprache, Handlung und Norm (Dil, Davranış ve Hüküm) başlıklı Fıkıh Usulü ve Felsefe doktorasını yaptı. 1995 yılında Türkiye’ye dönerek İSAM’da araştırmacı olarak çalışmaya başladı.

Almanya’da iken Türklerin dini, pedagojik ve toplumsal meseleleri ile ilmî olarak ilgilendi. Bu arada Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasında tanışma amaçlı bir çok diyalog toplantısına iştirak etti. 2004 yılında doçent unvanını alan sayın Görgün, hâlen TDV İslâm Ansiklopedisi’nde İnceleme Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Temel ilgi alanları, Fıkıh Usulü, İslam Düşüncesi Tarihi; Felsefenin Dil, Bilgi, Ahlâk, Tarih, Siyaset, Bilim, Toplum gibi muhtelif konuları yanında Kur’an araştırmaları; Osmanlı-Batı ilişkileri ve Osmanlı’nın Batıya tesiri; bu çerçevede Batı felsefesi tarihi; Alman idealist felsefesi ve Hermeneutik’tir. Arapça, Almanca, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Üzerinde çalıştığı projeler: İbn Haldun’un Toplum Metafiziği, Avrupa’nın Sosyo-Politik Oluşumunda Osmanlı Tesiri, İmam Şafii’nin Düşünce Sistemi ve İslâm Düşüncesi İçindeki Yeri, Abdülaziz el-Buhari’de Anlam Kavramı, Osmanlı Medresesinde İlim ve Eğitim Anlayışının Felsefî Temelleri, Nizâm-ı Âlem Kavramı; Kadı Abdülcebbar’ın Düşünce Sistemi; Hermeneutik ve Dil Felsefesi, İslâm ve Batı medeniyetlerinin Mukayesesi (bilgi, varlık, toplum ve siyaset anlayışları açısından) üzerine çalışmaktadır. Prof. Dr. Görgün’ün, Sprache, Handlung und Norm (Dil, Davranış ve Hüküm); Anlam ve Yorum: Dinî Metinlerin Anlaşılması ve Yorumlanması; İlahî Sözün Gücü: Varlık ve Bilgi Kaynağı Olarak Kur’an adlı eserleri yayımlanmıştır.