19 Temmuz 2024

Prof. Dr. Mustafa DELİCAN (Üye)

1963 yılında Erzincan’da doğdu.1984 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde akademik hayata atıldı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Sosyal Yapı-Sosyal Değişme Bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. 1989-1993 yılları arasında Michigan State University’de lisans üstü çalışmalarında bulundu.1996 yılında doçent ünvanını aldı. 2005 Yılında Profesörlüğe yükseltildi. Halen İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Çalışma Ekonomisi Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir.