22 Şubat 2024

Av. Dr. Ali ÜREY (Vakıf Başkanı)

1963 yılında Adana Ceyhan’da doğdu. Sırasıyla, Ceyhan İsalı köyü ilkokulu, Ceyhan Yaltır Kardeşler Ortaokulu, Adana Motor Teknik Lisesini bitirdi. Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1985 yılında tamamladı. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Bilim Dalı’nda “Sosyolojik Açıdan Teokratik Devlet Yapısı ve Bu Yapının Cumhuriyet Öncesi Türk Devlet Yapılarıyla Karşılaştırılması” konulu tezle master derecesi aldı. 1998 yılında İstanbul ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Bilim Dalı’nda “Bir Siyasi Rejim Tipi Olarak A.B.D.’ deki Başkanlık Rejimi ve Türk Hukukçu Seçkinlerinin Türkiye ’nin Başkanlık Rejimi ile Yönetilmesine Bakışı: İstanbul Barosu Örneği” adlı tezle bilim doktoru ünvanı almaya hak kazandı . Halen serbest avukat olarak çalışmakta olup evli ve iki çocuk babasıdır.