25 Mart 2023

TRT Radyo 1’de Seminer Hocalarımız Edebiyatımızda Çevre Konusunu Konuştu

TRT Radyo 1’de Vakfımız Seminer hocalarından Harun Yöndem’in yaptığı “Toplum Çevre İnsan” adlı programın konuğu Vakıf Meclisi Üyemiz ve Seminer Hocalarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Özmen oldu. “Türk Edebiyatında Çevre” konusu İstanbul başlığı altında ele alındı. Türk edebiyatında çevre konusuna hususiyetle değinilmediğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Özmen çevre sorunlarına, insanın çevre üzerindeki etkilerine veya çevrenin insan üzerindeki etkilerine değinen romanların, hatta şiirlerin de az sayıda olduğuna dikkat çekti. Toplum ve çevreye eserlerinde daha çok yer veren Yahya Kemal, Orhan Veli, Cevat Şakir, Abdülhak Şinasi Hisar, Sait Faik Abasıyanık gibi yazarlardan bahsedildi. Hocamız bu yazarların hatıralarından, çevre denildiğinde akla gelebilecek unsurlardan bitkilerin ve hayvanların örneğin balıkların, baharatların birçoğunun isimlerini bildiklerini ve bu bilgilerini çevre tasvirlerinde nasıl kullandıklarından bahsetti. Özellikle Yahya Kemal olmak üzere bazı şairlerden İstanbul’u anlatan mısralar okundu ve şiirlerinden bestelenen eserlere yer verildi.

Sohbetin ilerleyen bölümünde Peyami Safa ve yazarın İstanbul’da geçen eseri Fatih Harbiye’ye değinildi ve aynı şekilde İstanbul’da geçen ve Doğu-Batı çatışmasını ele alan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur, Yakup Kadri’nin Kiralık Konak, Mithat Cemal Kuntay’ın Üç İstanbul eserleri de zikredildi. Necip Fazıl, Attila İlhan, Halit Ziya, Mehmet Akif, Tevfik Fikret gibi birçok ismin de İstanbul’a, Boğaz’a ve İstanbul’un semtlerine bakışlarından kısaca söz edildi.

Programın sonlarında ağırlıklı olarak Yahya Kemal’in eserlerindeki İstanbul’dan bahsedildi. Hocamız özellikle “Bir şehir nasıl Türk olur?” sorusuna cevap olarak Yahya Kemal’in “Türk İstanbul” adlı makalesinin okunmasını tavsiye etti. İstanbul’un tarihi ve kültürel açıdan öneminden ve bu nedenle hem İstanbul’un hem de onu anlatan eserlerin korunmasının gerekliliğinden bahsedildikten sonra sohbet sona erdi.

Haber

Aslı Nur LEKESİZBAŞ (Gelişme 2)