18 Nisan 2024

Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı Düzenlendi

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 20. yılına özel 13 Mart tarihinde “Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri” başlıklı bir çalıştay düzenlendi. Sosyal Bilimler alanında çok eski olmayan hakemli dergilerin meselelerini tartışmak amacıyla Erol Güngör Kültür Merkezi’nde düzenlenen çalıştay beş oturumda yapıldı. Çalıştayın üçüncü ve dördüncü oturumları eş zamanlı olarak Ömer Lütfi Mete ve Durmuş Hocaoğlu Salonları’nda gerçekleştirildi.

“Dergicilik, Türkiye’nin Çok Önemli Yaralarından Biridir”

Çalıştay,Vakıf Başkanımız Av. Dr. Ali Ürey ve Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Editörü Prof. Dr. Nihat Toprak’ınÖmer Lütfi Mete Salonu’nda yaptıkları açılış konuşmaları ile başladı.

KOCAV Başkanı Av. Dr. Ürey konuşmasında “Gönül bugün daha coşkulu olmayı arzu ederdi fakat dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu tablo maalesef ister istemez herkesin coşkusunu etkiledi. Hepimizin gurbette çocukları var, çok uzakta akrabaları var.Herkesin aklı eşinde dostunda kalıyor. Maalesef bu durum istesek de istemesek de bizi daha kaygılı hale getiriyor ancak bu durum, yaptığımız toplantının, yaptığımız Çalıştay’ın önemini asla azaltmıyor.Çünkü gerçekten de sosyal bilimlerde akademik dergicilik çok önemli bir konudur ve aynı zamanda Türkiye’nin çok önemli yaralarından biridir. Maalesef Türkiye’de her alanda olduğu gibi bu alanda da liyakat sorunu yaşanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Dergicilik Hayal Edilemeyecek Bir Gelişme Yaşadı

Av. Dr. Ürey’den sonra kürsüye çıkan Prof. Dr. Öztoprak sunum ile yaptığı konuşmasında Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi’ninhikâyesini anlattı ve bu süreç içerisinde başlangıçtan sonuna kadar emeği geçenleri hatırlattı. Prof. Dr. Öztoprak’ın “20 yıldan da biraz fazla bir süredir biz, 1999 yılında dergiciliğe başladık. O zamanlar dergicilikte ciddi sıkıntılar vardı. Bugünkü anlamda dergicilik, genç öğrencilerimizin, meslektaşlarımızın hayal bile edemeyecekleri çok ciddi sıkıntılar barındırıyordu. Dergi sayısı azdı, makale sayısı ve makalesini yayınlatmak isteyenlerin derdi de çoktu. Makalelerinizi hazırlıyordunuz, dergiye gönderiyordunuz ve yayımlanması için 3 ay veya 5 ay değil 1 sene, 2 sene, 3 sene beklemeniz gerekiyordu. Bazen siz makalelerinizi unutuyordunuz bazen de ‘Dergi mi unuttu acaba?’, ‘Bir yerde mi kayboldu, onun için yayınlanmayacak mı?’ diye düşünerek endişeye kapılıyordunuz. Niye böyleydi?  Çünkü o zamanlar, hocalarımız hatırlayacaklardır, bütün işler posta ile yapılıyordu. Bugünlerde sahip olduğumuz teknikler yoktu.İnternet üzerinden makalenin gelmesi ve cevapların, hakem raporlarının onlara internet üzerinden tekrar gönderilmesi mümkün değildi. O dönemler makalelerin postayla gönderilmesi ve hakemlerin cevaplarını postayla geri göndermesisonra o cevapların toplanması uzun sürüyordu. Postayla bugünkü kargoyu da karıştırmayın, 3 günde 5 günde ulaşan kargoyu da düşünmeyin.En erken 15-20 günde, bir ayda size ulaşan bir durumdan bahsediyoruz.” sözleriyle sosyal bilimlerde dergiciliğin gelişmesi adına aldıkları sorumluluğu, sürecin zorluğunu anlattı ve konuşmasının devamında yaptıkları ilklerin kazandırdıkları üzerinde durdu.

Konuşmaların ardından Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi’nin yayımlanmasında emeği geçmiş isimlere teşekkürler sunuldu, beş ve üzeri hakemlik yapmış olan kişilere plakettakdimi yapıldı.

Çalıştay, Dergicilikte Farkındalık Oluşturulmasında Önemli Bir Adım Oldu

İlk oturumda “Editörlük Süreci/Editörün Problemleri” konusu ele alındı. Prof. Dr. Ali Akyıldız’ın oturum başkanlığı yaptığı oturumda Prof. Dr. Ahmet Taşğın, Prof. Dr. Halil İbrahim Gürcan, Öğr. Gör. Mustafa Kemal Şen ve Araş. Gör. İrfan Karadeniz-Araş. Gör. Enes Vural tebliğlerini sundu. Oturum Prof. Dr. Akyıldız’ın değerlendirmesi ardından konuşmacılara program katılım belgeleri ve hediyelerinin verilmesiyle tamamlandı.

Birinci oturum sonrasında Ömer Lütfi Mete Salonu’nun fuaye alanında sunulan ikramların ardından ikinci oturuma geçildi. İkinci oturumun üst başlığı olarak “Hakemlik” konusu ele alındı. Prof. Dr. Sabahat Deniz’in oturum başkanlığı yaptığı oturumda Prof. Dr. M. Fatih Köksal ve Prof. Dr. Mehmet Aça tebliğlerini sundu. Oturum Prof. Dr. Sabahat Deniz’in değerlendirmesi ve konuşmacılara program katılım belgeleri ile hediyelerinin verilmesiyle tamamlandı.

İkinci oturumun ardından Ömer Lütfi Mete Salonu fuaye alanında yemek arası verildi. Yemek arasının ardından iki oturum eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Üçüncü oturumun üst başlığı olarak “Dizin-Değerlendirme” konusu ele alındı. Doç. Dr. Recep Ahıskalı’nınoturum başkanlığı yaptığı oturumda Prof. Dr. Alaeddin Yalçınkaya, Prof. Dr. Ömer Say, Doç. Dr. Serdar Yavuz ve Araş. Gör. İrfan Karadeniz-Araş. Gör. Enes Vural tebliğlerini sundu. Oturum Doç. Dr. Recep Ahıskalı’nın değerlendirmelerinin ardından konuşmacılara program katılım belgeleri ile hediyelerinin verilmesiyle tamamlandı.

Dördüncü oturum Durmuş Hocaoğlu Salonu’nda gerçekleştirildi. Oturumun üst başlığı olarak “Sosyal Bilimler Dergilerinin Durumu/İntihal” konuları ele alındı. Prof. Dr. Davut Hut’un oturum başkanlığı yaptığı oturumda Prof. Dr. Muhittin Eliaçık, Prof. Dr. Neslihan Durak, Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, Doç. Dr. Ahmet Koçak ve Doç. Dr. Emine Dingeç’in tebliğlerini sundu. Oturum Prof. Dr. Davut Hut’un değerlendirmesinin ardından konuşmacılara program katılım belgeleri ve hediyelerinin verilmesiyle tamamlandı.

Beşinci oturum Prof. Dr. Öztoprak başkanlığında kapanış ve değerlendirme amacıyla gerçekleştirildi. Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, Prof. Dr. M. Fatih Köksal ve Doç. Dr. Serdar Yavuz değerlendirmelerini sundu. Dergilerin hazırlanması sürecinde önemli olan indekslerin kullanımı, hakemlik, editörlük ve çalışmaların niteliği gibi meselelerin üzerinde duruldu. Düzenlenen Çalıştay’ıngelecek adına daha verimli çalışmaların sunulabilmesi ve sürecin daha doğru bir çerçevede sürdürülebilmesi adına önemli olduğunun vurgusu yapıldı. İntihal gibi hususlarda ve hak edilmeden yapılmış çalışmalardaki genel kusurlar konusunun üzerinde durularak akademik anlamda planlaması olanlar için durumun arz ettiği önem hatırlatıldı. Tebliğ sunumları esnasında da değinildiği gibi bu tarz çalıştayların ve çalışmaların konu hakkında farkındalık oluşturmasındaki önemi anlaşılmış oldu.

Çalıştay, oturum başkanlarına sunulan teşekkürler ve toplufotoğraf çekimi ile sonlandırıldı.

Emre ATLIHAN (Giriş 2)

Burhan Kerem ÖZDEMİR(İhtisas 2)

Türkiyede Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğini meselelerini masaya yatırdığımız çalıştayımızın 1. Oturumunu programını ilgilerinize sunarız.Daha az göster

Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri – Kapanış Oturumu – Prof. Dr. Nihat Öztoprak – Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız – Prof. Dr. M. Fatih Köksal – Doç. Dr. Serdar Yavuz