28 Mart 2023

KOCAV 2021 Bahar Dönemi Seminerleri Çevrim İçi Yapıldı

Vakfımızın çatısı altında, Erol Güngör Kültür Merkezi’nde öğrencileri ve hocalarını bir araya getiren KOCAV Seminerleri, bu dönem Covid-19 salgınının gölgesinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. KOCAV Seminerleri’nin 2020-2021 dönemi, Gelişme ve İhtisas sınıfları ile başladı.15 İhtisas sınıfı öğrencisi ve 68 Gelişme sınıfı öğrencisinin bulunduğu seminer dersleri, cumartesi günleri 10.00-12.45 saatleri arasında yapıldı. Birbirinden kıymetli hocalarımızın katkılarıyla gerçekleştirilen dersler sekiz hafta boyunca sürdü.

8 Haftalık Eğitimler Tamamlandı

Gelişme seminerlerinde, öğrencilerin bilgilerinin zenginleştirilmesi, merakının ve araştırma arzusunun arttırılması ve belli alanlarda yo­ğunlaştırılması hedeflenmiştir. Gelişme sınıfında seminerler,6 Mart 2021 Cumartesi günü Prof. Dr. Suphi Saatçi tarafından verilen “Coğrafyadan Vatana” ve Prof. Dr. Cezmi Eraslan tarafından verilen “Yakın Dönem Türk Siyasi Hayatı” dersleriyle başladı.

İhtisas seminerleri ise öğrencilerin ilgi alanlarına göre ilerleyebilecekleri şekilde düzenlenmiştir. İhtisas sınıfı, dönemin başlangıcını Doç. Dr. Ümran Ay Say’ın “Yeni Başlayanlar İçin Osmanlı Türkçesi’ne Giriş”, Prof. Dr. Tahsin Görgün’ün“Bilim Felsefesine Giriş” ve Prof. Dr. Hasan Bacanlı’nın verdiği “Öğrenmenin Kaynakları ve Süreçleri” dersleriyle yaptı.

İlerleyen haftalarda Gelişme sınıfı seminerleri, Prof. Dr. Mustafa Budak’ın “Yakın Dönem Türk Siyasi Tarihi”,Prof. Dr. Ahmet Yörük’ün “İktisadi Bakış”, Arş. Gör. Mehmet Bilal Yamak’ın “Tasavvuf, Tarikatlar ve Cemaatler” ve Alparslan Babaoğlu’nun “Türk Sanatı: Hat, Ebru, Tezhip” dersleriyle sürdü. Son hafta ise Prof. Dr. Ali Akyıldız ile “Osmanlıda Modernleşme Çabaları” ve Dr. Öğr. Üyesi Zülfikar Özkan ile “Kendini Tanıma ve Geliştirme Bilinci”dersleriyle tamamlandı.

İhtisas sınıfı seminerleri ise Prof. Dr. Mustafa Delican tarafından verilen “Bilim Metodolojisi ve Araştırma Teknikleri” ve Dr. Öğr. Üyesi Âdem Bölükbaşı tarafından verilen “Eleştirel Okuma Stratejileri” dersleriyle devam ederek Dr. Öğr. Üyesi Mesut Aytekin’in “Yazma Sanatı” dersleri ile sona erdi.

KOCAV Seminerleri 8 haftalık sürecin sonunda tamamlandı. Seminerlerin bitiminden sonra, 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü Ömer Seyfettin Öğrenci Sempozyumu gerçekleştirildi. İhtisas sınıfı öğrencilerinin çevrim içi olarak sunumlarını gerçekleştirdiği sempozyum ile KOCAV 2020-2021 dönemi, salgın nedeniyle uzaktan yürütülmesine rağmen başarıyla tamamlandı.

KOCAV Seminerleri

KOCAV, uzun soluklu seminer programı ile farklı branşlarda öğrenim gören öğrencile­ri için ortak bir kültürel alt yapı oluşturmayı, temel ve güncel konulara karşı ilmî ve disiplinli bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Ayrıca Türkiye’nin meselelerini kavramalarına ve çözümler üretebilmele­rine katkıda bulunacak birikimi edinmelerinde öğrencilerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla giriş, gelişme ve ihtisas olarak kademelendirilmiş sınıflarda Vakfımız hocaları tarafından dersler verilmektedir.

Hazırlayan:

Aslı Nur LEKESİZBAŞ (Gelişme 2)