19 Temmuz 2024

Kitap – Söyleşi’de Tarih Esintileri

“Nazime Sultan, Sultan Abdulaziz’in kızıdır. Osmanlı Devleti’nin son dönemini ve yıkılış devrini görmüş olan Nazime Sultan’ın hayat portresi, imparatorluğun son yüzyılı hakkında ciddi bilgiler vermektedir.”

Her ay Instagram canlı yayınıyla Vakfımız hocaları, mezunları ve mensupları olan yazarların konuk edildiği, her konuk ve kitabı ile izleyenleri farklı hikâyelerle buluşturan Kitap-Söyleşi programının bu ayki yöneticiliğini mezunlarımızdan Beyza Karakaya yaptı. “Aydın ve Dindar Bir Sultan Nazime” adlı kitabıyla Vakıf Meclisi ve Mütevelli Heyeti Üyemiz Prof. Dr. Ali Akyıldız’ın konuk olduğu dönemin son Kitap-Söyleşi programı, 27 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi.

Programın girişinde kitabın konusunu oluşturan Nazime Sultan hakkında kısaca bilgi verildi.Nazime Sultan’ın Osmanlı Devleti’nin modern ve dini kimliğini birlikte yoğurmayı başarmış olan Sultan Abdulaziz’in kızıdır. Osmanlı Devleti’nin son dönemini ve yıkılış devrini görmüş olması nedeniyle onun hayat portresi,imparatorluğun son yüzyılı hakkında ciddi bilgiler vermektedir.Osmanlı Hanedanlığı’ndaki aile içi çekişmelerden Abdülmecid ve Abdülaziz arasındaki rekabete kadar birçok bilgi ve belgeyi bizlere sunan bir eser olan “Aydın ve Dindar Bir Sultan Nazime”, hanedanlığın sürgün yıllarının içeriden bir gözle ve oldukça detaylı olarak anlatmaktadır.

Programın ilerleyen bölümünde Nazime Sultan’ın annesiyle mektuplaşmalarından, bu mektupların üslubundan, kardeşi Şehzade Abdülmecid Efendi ile olan ilişkisinden ve ona karşı olan korumacı yaklaşımından bahsedildi. Prof. Dr. Akyıldız, Nazime Sultan’ın kardeşine karşı olan bu tutumunun onu diğer sultanlardan ayıran bir özellik olduğunu söyledi. Bunların yanında Nazime Sultan’ın Şehzade Abdülmecid’i çok sevdiği, onunla aralarında sıkı bir sevgi bağı bulunduğu için hastalandığı zamanları dahi hissettiğine, onun vefatından nasıl etkilendiğine de değindi.

Kitapta da yer verilmiş olan Nazime Sultan’ın sarayda geçen bazı anıları anlatılarak eşi Ali Halit Paşa ile olan ilişkisinden bahsedildi. Çocukları olmamasına rağmen aralarının çok iyi olduğu ve iyi anlaştıkları ifade edildi.

Eserde hem bir sultan hem de gurbette zorluklar yaşayan büyük bir imparatorluğun hanedanından bir kadın olan Nazime Sultan’a dair nitelikli bilgiler sunulduğuna ve içinde Nazime Sultan’ın mektupları gibi anıları, arkadaşlık ve akrabalık ilişkilerine ışık tutan birçok tarihi belge bulunduğuna değinen Prof. Dr. Akyıldız, ikinci baskıda kitaba ekleyeceği yeni mektupların olduğunu belirtti.

Bu eserin Osmanlıdaki aydın kadın profiline dair öğretici bir kaynak olarak başvurulabilecek önemli bir kaynak olduğu vurgulandı. İzleyici sorularının cevaplanmasının ardından Kitap-Söyleşi sona erdi.

Hazırlayan: Aslı Nur LEKESİZBAŞ (Gelişme 2)