18 Mayıs 2024

Suudi Arabistan Üzerinden Bir Gündem Değerlendirmesi

KOCAV Divan Sohbetlerinin post sahibi İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölü­mü öğretim üyesi Dr. Vehbi Baysan idi. Ortadoğu hakkında yaptığı çalışmalarıy­la tanınan Dr. Baysan, sohbete katılanları gündemdeki gelişmeler ve tüm bu yaşa­nanların arka planıyla ilgili bilgilendirdi. Öncelikle ABD’nin bazı açıklamalarından hareketle Fransa’nın ilerleyen dönemlerde Ortadoğu’da ve özellikle Membiç’te daha farklı bir rol üstlenebileceğine dikkat çe­ken Hocamız, daha sonra Donald Trump dönemiyle birlikte ABD’de yaşanan bazı politika değişikliklerine değindi. Başkan Obama döneminde yapılması planlanan ObamaCare adlı sağlık reformunun 38 milyon Amerikalıyı ilgilendirdiğini an­cak Trump döneminde bu projenin iptal edildiğini söyledi. İran ile yapılan nükleer anlaşmanın ise Amerika’nın bölgedeki en iyi politikalarından biri olduğunu belirtti. İsrail ve Suudi Arabistan’ın ise yapılan bu anlaşmadan rahatsız olduğunu belirtti.

Yine gündemin konuşulan meselele­rinden biri olan Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman’ın son za­manlarda yaptığı bazı açıklamalardan ve özellikle 22 Mart 2018 tarihinde Washin­gton Post’a verdiği mülakattan bahseden Dr. Baysan, Suudi Arabistan’ın yaptığı imaj değişikliğinin ve ılımlı İslam yaklaşımları­nın asıl sebebinin ekonomik olabileceğini vurguladı. Prens Selman’ın petrole dayalı ekonominin tehditlerini gördüğünü ve bu ekonomiden kurtulmak için 2030 planları yaptığını söyledi. Hocamız, daha önceki divanlarda ayrıntılarıyla anlattığı NEOM projesinin, Suudi Arabistan’ın krizdeki ekonomisi için yeni bir umut kaynağı ol­duğuna değindi. 500 milyar dolarlık pro­jenin amacının ise Silikon Vadisi gibi bir konseptle, dünyanın geleceğinin şekillen­diği yer haline gelmek. Tabi ki bunun ger­çekleşmesi için de projenin yatırımcı çek­mesi gerekiyor. Ancak Suudi Arabistan’ın yurt dışında parlak bir imajı yok. Yakın zamanda birçok prensin El-Kaide’yi des­teklediğine dair çıkan haberler de bu imajı daha da kötü bir duruma soktu. İşte tüm bu kötü görüntüyü silip yatırım yapılacak güvenli bir yer mesajı vermek için ılımlı İslam gibi bir adım uluslararası mecrada işe yarayabilir. Yani tüm bu açıklamaların, kadınlara verilen hakların arkasında Suudi Arabistan’ın yeni ekonomik hedefleri ola­bileceğine dikkat çeken Dr. Baysan, Suudi Arabistan üzerinden bir gündem değer­lendirmesi yaptı.

Hocamız, eski kaynakları okuduğu­muzda İslam’ın öne çıkan 3 özelliğine değindi: Hep ileriye götürmeye yönelik olması, ilim konusunda çok hassas olması ve birlikte yaşama kültürüne sahip olma­sı. Bugün islamofobi ile asla bağdaşmayan bu özelliklerin önemine vurgu yaptı ve ça­ğımıza ayak uydurabilmek için dünyayla entegre bir neslin gerekliliğinden bahsetti. Sorular ve katkılar eşliğinde sohbetimiz sona erdi.

Hazırlayan

Şeyma Nur GÜLTEKİN

(Gelişme 2)