13 Temmuz 2024

Vakıf Meclisi 18. Olağan Toplantısı Gerçekleştirildi

Kültür Ocağı Vakfı’nın en yetkili karar organı olan Vakıf Meclisi, 30 Kasım 2014 Pazar günü 18. Olağan Toplantısını KOCAV Erol Güngör Kültür Merkezi’nde (EGKM) gerçekleştirdi. Saat 10.00’da kahvaltı ile başlayan toplantının 18 Ekim 2014 tarihinde açılışı yapılan EGKM’ de yapılması ayrı bir anlam kattı. Kahvaltının ardından Ömer Lütfi Mete Salonu’nda saat 11.00’de Prof. Dr. Ahmet Yörük başkanlığında Vakıf Meclisi toplantısı açıldı. Vakıf Başkanı Av. Dr. Ali Ürey’in açılış konuşmasının ardından gündeme geçildi. Gündem doğrultusunda; Mütevelli Heyeti tarafından hazırlanan 2013 yılına ait faaliyet raporu Mütevelli Heyeti üyesi, aynı zamanda Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi olan Dr. Ümran Ay, 2013 yılı bilançosu Muhasip SMMM Muhasip Muharrem Özlü ve Denetleme Kurulu raporu Denetleme Kurulu üyesi Mahmut Yavuz tarafından okundu. Yapılan müzakereler sonunda her üçü de oybirliğiyle kabul edildi. Daha sonra yapılan müzakerelerde, Mütevelli Heyeti ve Denetleme Kurulu’nda değişiklik olmazken Vakıf Meclisi’ne Mehmed Niyazi Özdemir, Dr. Senail Özkan, Dr. Alihan Aydın ve Araş. Gör. Esra Gültekin olmak üzere 4 yeni üye seçildi. Daha sonra ana gündem maddelerine geçildi. Bu çerçevede Vakıf Başkanı Av. Dr. Ali Ürey, 2. Çeyrek Asır çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vakıf Meclisi’nin bu kapsamda daha önce, “ilmi bilgi üretimi sağlamak ve bunu yapacak münevverleri yetiştirmek” şeklindeki kuruluş amacına halel getirilmemesi ve bu yöndeki çalışmaların aksatılmaması yönünde ilke kararı aldığına değinen Av. Dr. Ürey, bu yönde kalıcı ve istikrarlı adımlar atıldığına, bu çerçevede son olarak “Düşünce Dergisi” nin yayın hayatına kazandırıldığını, 2010 yılında vefat eden Vakıf Meclisi Üyesi ve KOCAV Seminerleri hocalarından Durmuş Hocaoğlu’nun “Laisizm’den Milli Sekülerizme” ve Mütevelli ve Vakıf Meclisi Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mesut Aytekin editörlüğünde çıkarılan “Yenilenen Medya” kitaplarının çıkarıldığını; Kocav Seminerleri’nin geliştirilmeye çalışıldığını ve Kürsülerin daha aktif ve verimli çalıştırılmasına gayret edildiğini ifade etti. Daha sonra diğer ana gündem maddesi olan Vakıf Meclisi’nin daha etkin ve verimli çalıştırılması konusunda üyelerin detaylı ve faydalı görüşlerini bildirmesiyle saat 14.00 civarında toplantı sona erdi. Toplantı sonrasında da, 25 yıllık bir emeğin ürünü olan KOCAV EGKM’den ayrılamayan Vakıf Meclisi üyeleri, hem birbirleriyle hasret giderdiler, hem de açılışına katılamayan Vakıf Meclisi Üyeleri EGKM’yi keyifle ve gururla gezdiler.